Nhìn lại một năm

Đi qua một năm với nhiều điểm rơi và rất nhiều thử nghiệm, mình cảm thấy như một bức tranh với vô số mảnh vỡ với đầy hình thù kỳ lạ.

Nhưng, khi ngồi nhìn ngắm bức tranh ấy, mọi thứ quyện vào với nhau một cách hoàn hảo.
Không có sự kiện nào là không cần thiết, dù đó có là một tai nạn, một quyết định sai lầm,
Tất cả đều có một vị trí và vai trò hoàn hảo để tạo nên bức tranh lớn, để tạo nên chính mình ở thời điểm hiện tại.

Scroll to Top